Språkhandlingsuppgifter

Till varje språkhandlingsexempel finns en uppgift. Den går ut på att deltagaren ska ta reda på något i språkhandlingsexemplet eller göra något med hjälp av exemplet. Receptiva färdigheter Interaktiva färdigheter Produktiva färdigheter Tillbaka till Böckerna: Textdelen Färdigheter Kompetensmål Inledningstexter Språkhandlingsexempel Lärandestrategier Uttryck Avstämningspunkter Reflektion och logg Ordlista

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.