Lärandestrategier

Till många av uppgifterna presenteras strategier som ska hjälpa deltagarna att lösa uppgiften. Strategierna är anpassade till färdigheten som tränas och uppgiften som ska lösas. De innehåller tips om hur deltagarna kan lösa den aktuella uppgiften. Dessutom bidrar de till att göra deltagarna medvetna om lärandestrategier och utveckla dessa. Till en början behöver deltagarna ofta […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.