Reflektion och logg

 I böckerna avslutas varje kapitel med en uppgift att skriva en logg. På så vis främjas reflektion som en färdighet. Under rubriken ”Jag lär mig!” ser deltagarna exempel på hur (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.