Reflektion och logg

 I böckerna avslutas varje kapitel med en uppgift att skriva en logg. På så vis främjas reflektion som en färdighet. Under rubriken ”Jag lär mig!” ser deltagarna exempel på hur Lydia, bokens huvudperson, reflekterar över sitt lärande. Lydia tänker igenom vad hon har lärt sig, vad hon vill öva mer på och hur hon ska […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.