Språkhandlingsexempel

I varje avsnitt finns ett exempel på en språkhandling. Det ger deltagarna inblick i hur den aktuella språkhandlingen kan utformas i svensk kultur. I exemplet utnyttjar personerna i boken sin språkliga kompetens i ett bestämt sammanhang och använder en receptiv (lyssna, läsa), interaktiv (samtala) eller produktiv (skriva, tala) färdighet. Alla deltagare måste inte förstå allt […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.