Inledningstexter

I de flesta avsnitten finns en inledningstext som binder ihop de olika språkhandlingarna och för deltagarna vidare i en berättelse som de kan identifiera sig med. De behöver inte förstå alla orden i texten, och du kan gärna förklara och sammanfatta innehållet om det behövs. Exempelvis kan du sammanfatta vad som har hänt och förbereda […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.