Struktur

Mot målet är ett flexibelt läromedel som gör det möjligt för dig som lärare att anpassa undervisningen till gruppen och de enskilda deltagarna. Läromedlet bygger på att deltagarna övar språkfärdigheter med hjälp av olika språkhandlingar, till exempel att hälsa på och prata med folk, fråga och svara, fylla i formulär, skriva sms, förstå instruktioner och […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.