Färdigheter

I varje avsnitt övas en färdighet. Varje färdighet illustreras med en grafisk symbol. På böckernas inledningssidor kopplas symbolerna till illustrationer som visar vad de olika färdigheterna innebär. Använd gärna den översikten som utgångspunkt för att presentera färdigheterna. Förutom de fem språkfärdigheterna omfattar översikten även en symbol för reflektion som du kan använda för att introducera […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.