Kompetensmål

Intill färdighetssymbolen finns kompetensmålet för avsnittet. Det bygger på ”Gemensam europeisk referensram för språk” och visar vilket delmål deltagarna ska arbeta mot i det aktuella avsnittet. Du kan peka på (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.