Kompetensmål

Intill färdighetssymbolen finns kompetensmålet för avsnittet. Det bygger på ”Gemensam europeisk referensram för språk” och visar vilket delmål deltagarna ska arbeta mot i det aktuella avsnittet. Du kan peka på kompetensmålet och säga: ”Vad ska ni lära er?/Vad är målet?” Vi rekommenderar att du i ett tidigt skede av kursen läser kompetensmålen högt för deltagarna. […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.