Avstämningspunkter

Sist i varje avsnitt finns en avstämningspunkt med rubriken ”Jag kan” som sammanfattar det kompetensmål deltagarna arbetat med i avsnittet. Syftet med avstämningspunkten är att deltagarna ska bedöma hur mycket de förstår eller hur väl de blir förstådda när de utför en språkhandling i en bestämd situation. Bredvid avstämningspunkten finns en symbol i form av […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.