Planering

Att använda studieplaner har två syften. För det första gör de det lättare för dig som lärare att planera undervisningen med huvudmål och delmål. För det andra gör planerna deltagarna medvetna om vilka mål de ska arbeta mot och hur mycket tid det är meningen att de ska använda för att nå målen. Planerna fyller […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.