Formativ praktik

Mot målet ger möjlighet att arbeta med formativ praktik i klassrummet. Formativ praktik innebär att fortlöpande bedöma vad deltagarna kan och inte kan och anpassa den fortsatta undervisningen efter detta. Med ett systematiskt upplägg för fortlöpande bedömning bidrar Mot målet till att både du och deltagarna får översikt över, och insikt i, det fortsatta lärandebehovet. […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.