Formativ praktik

Mot målet ger möjlighet att arbeta med formativ praktik i klassrummet. Formativ praktik innebär att fortlöpande bedöma vad deltagarna kan och inte kan och anpassa den fortsatta undervisningen efter detta. (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.