Kartläggning

Kartläggningen av den kompetens varje enskild deltagare har med sig bör göras så tidigt som möjligt. Den kan göras i form av ett individuellt samtal. Informationen från kartläggningssamtalet är viktig för att du som lärare ska kunna anpassa undervisningen efter varje deltagares förutsättningar och behov. På ett mer övergripande plan är det viktigaste med kartläggningen […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.