Kartläggning

Kartläggningen av den kompetens varje enskild deltagare har med sig bör göras så tidigt som möjligt. Den kan göras i form av ett individuellt samtal. Informationen från kartläggningssamtalet är viktig (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.