Kursplan

Mot målet är anpassat till Skolverkets kursplan för utbildning i svenska för invandrare. Den är i sin tur förankrad i ”Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning” som utgör ett gemensamt europeiskt underlag för språkundervisning. Studievägar, språkdomäner, språknivåer Kravet på individuell anpassning gäller för all undervisning, så även för vuxna invandrare. Skolverkets kursplan […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.