Kursplan

Mot målet är anpassat till Skolverkets kursplan för utbildning i svenska för invandrare. Den är i sin tur förankrad i ”Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning” som (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.