Checklistor

I Mot målet möter deltagarna avstämningspunkter i böckerna, på webbplatsen och i veckoplanerna. Dessutom finns en rad checklistor som du som lärare kan dela ut. Checklistorna används för att göra (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.