Checklistor

I Mot målet möter deltagarna avstämningspunkter i böckerna, på webbplatsen och i veckoplanerna. Dessutom finns en rad checklistor som du som lärare kan dela ut. Checklistorna används för att göra deltagarna medvetna om sin egen lärprocess, och du väljer checklistor utifrån vad den enskilde deltagaren eller gruppen arbetar med. Färdigheter Lärandestrategier Lång uppgift Tom checklista […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.