Uttal

I ett inledande skede är det viktigt för alla deltagare att öva mycket på uttal, även om de svårigheter uttalet innebär varierar från individ till individ. Att kunna uttala orden är grundläggande för att tillägna sig språket. Det är inte bara färdigheterna ”Tala” och ”Samtala” som blir lidande när deltagarna har svårt att uttala orden. […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.