Inlästa texter i böckerna

Under denna ingång finns samtliga texter i textdelen av Mot målet 1 och Mot målet 2 inlästa. De ligger som ljudfiler ordnade kapitelvis. I de första kapitlen är varje fil mycket kort, men efterhand blir filerna längre med mer sammanhållen text. Deltagarna kan själva välja att lyssna, lyssna om igen och göra pauser. För att […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.