Färdigheter

Språkhandlingarna är grupperade efter respektive färdighet – lyssna, läsa, samtala, skriva, tala. Inom ramen för varje färdighet finns ett antal olika språkhandlingar, till exempel ”Fråga och svara”, ”Skriva meddelanden”. Varje språkhandling övas i sin tur i olika situationer på tre olika nivåer – a, b, c. Detta markeras med samma diamant som i böckernas olika […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.