Nivåer

I böckerna (Mot målet 1 och Mot målet 2) visas stegen mot att uppnå kursmålen för kurs B och C som en trappa. Trappan består av tre steg (1a, 1b, 1c respektive 2a, 2b, 2c). Detta illustrerar en del av den systematik som ligger till grund för delmål och bedömning längs vägen. Böckerna är på […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.