Grammatik

Det faller sig naturligt att arbeta med ordkunskap och språklig form parallellt med språkhandlingarna. Vi anser att utgångspunkten för all språkinlärning är att den sker i en kontext. Just när deltagarna befinner sig i en kommunikationssituation uppstår behovet av ord- och grammatikkunskaper. Därför rekommenderar vi som huvudregel att deltagarna arbetar med språkhandlingarna innan de gör […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.