Köp 20 böcker – få en lärarhandledning

Köp 20 böcker. Få en lärarhandledning. Erbjudandet gäller t.o.m. 15 december 2016.

Köp 20 böcker eller fler
– och få en lärarhandledning med kopieringsunderlag gratis!

Köp minst 20 exemplar av Mot målet 1 eller Mot målet 2 (du kan även exempelvis köpa 10 av varje eller kombinera fritt), så får du lärarhandledningen helt utan kostnad!

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 december 2016.

Beställ via Läromedia bokhandel.

Beställ via Folkuniversitetets förlag.
(Skriv “Mot målet erbjudande16” på titelraden.)

Påskövning 2014

Var så god, här är en övning ur boken Mot målet 2 (sidorna 88–89).

Ladda hem påskövningen “Bra påskerbjudanden!” som pdf-fil här:
   Övningen “Bra påskerbjudanden!” ur Mot målet 2

Lyssna på påskövningen “Bra påskerbjudanden! här:
https://motmalet.nu/mot-malet-2/inlasta-texter-i-boken/kapitel-6/bra-paskerbjudanden/

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk.

Glad påsk!
önskar
Folkuniversitetets förlag

Påskägg 2014

Välkommen till Mot målet!

Mot målet är utvecklat för utbildning i svenska för invandrare (sfi), studieväg 2, kurs B, men kan även användas på andra studievägar och i olika studieformer såsom lärcentrum och självstudier.

Mot målet tar sin utgångspunkt i de fem språkfärdigheterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.

I textboken finns tydliga kompetensmål, checklistor och uppgifter. Texterna består av verklighetsnära språkhandlingar med anknytning till vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Stor vikt läggs vid inlärningsstrategier och språklig medvetenhet. Materialet är omfattande med övningar och uppgifter speciellt utformade för att bygga upp den språkliga kompetensen som behövs för att klara de nationella proven för kurs B och C.

Materialet är utvecklat för elever som har medel till snabb progression. Lärarvägledningen ger bra stöd för att utforma en individuell studieplan och individuell studietakt.

Läromedelspaketet består av:
• Lärobok nivå B (A1/A2)
• Lärobok nivå C (A2/A2+)
• Webbplats med färdighetsövningar, hörförståelse, grammatik och ljudbok
• Lärarvägledning

I läroböckerna finns en textdel och en övningsdel. I övningsdelen övas grammatik och ordförråd.