Påskövning 2014

Var så god, här är en övning ur boken Mot målet 2 (sidorna 88–89).

Ladda hem påskövningen ”Bra påskerbjudanden!” som pdf-fil här:
   Övningen ”Bra påskerbjudanden!” ur Mot målet 2

Lyssna på påskövningen ”Bra påskerbjudanden! här:
https://motmalet.nu/mot-malet-2/inlasta-texter-i-boken/kapitel-6/bra-paskerbjudanden/

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk.

Glad påsk!
önskar
Folkuniversitetets förlag

Påskägg 2014