Veckoplaner

Periodplanen är utgångspunkten för arbetet med veckoplanen. Periodplanen är gemensam för hela gruppen, men veckoplanen kan vara individuell. Naturligtvis behöver inte alla deltagare ha olika veckoplaner, men de kan anpassas till varje deltagares behov. En del behöver öva vissa moment mer och andra mindre. Detta bör framgå av veckoplanen. Arbetet med veckoplanen bör ske i […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.