Periodplaner

Mot målet erbjuder periodplaner som hjälper dig som lärare att planera undervisningen under en viss period. Planerna följer böckerna kapitel för kapitel och är precis som böckerna uppdelade i tre delar (1a, 1b, 1c respektive 2a, 2b, 2c) vilka här avser undervisningsperioder. Du har därmed tillgång till sex periodplaner med ifyllda ämnen och kompetensmål från […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.