Tala

Vilka komponenter kan vi ta upp när det gäller färdigheten TALA? Uttalar du orden på rätt sätt? Uttalar du orden på fel sätt? Varför är det svårt att uttala orden och fraserna? Är ljuden annorlunda jämfört med i ditt modersmål? Är det svårt att tala utan att göra långa pauser? Hur länge klarar du att […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.