Skriva

Vilka komponenter kan vi ta upp när det gäller färdigheten SKRIVA? Använder du punkt och stor bokstav? Använder du subjekt och verb i meningarna? Placerar du verbet på plats två i meningarna? Använder du verb i rätt tempus? Använder du substantiv i rätt form? Använder du adjektiv i rätt form? Börjar du vissa meningar med […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.