Lyssna

Vilka komponenter kan vi ta upp när det gäller färdigheten LYSSNA? Förstår du orden? Förstår du inte orden? Känner du igen situationen du lyssnar på? Är det något i situationen som du inte förstår? Är det många nya ord eller uttryck i denna situation? Förstår du vad hörförståelsetexten handlar om? Förstår du inte vad hörförståelsetexten […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.