Läsa

Vilka komponenter kan vi ta upp när det gäller färdigheten LÄSA? Förstår du vad texten handlar om? Hur mycket förstår du? Förstår du 50 procent? Förstår du 20 procent? Förstår (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.