Läsa

Vilka komponenter kan vi ta upp när det gäller färdigheten LÄSA? Förstår du vad texten handlar om? Hur mycket förstår du? Förstår du 50 procent? Förstår du 20 procent? Förstår du ingenting? Förstår du allt? Förstår du bilderna och rubrikerna? Förstår du tabellerna och diagrammen? Vilken sorts text är det? Vad är syftet med texten? […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.