Lärandestrategier

Det finns fem nedladdningsbara pdf:er (Pdf 30–34: Checklista färdigheter: Lyssna – strategier etcetera) med lärandestrategier för de fem färdigheterna. Pdf:erna består av ifyllda checklistor som ger översikt över lämpliga strategier. I böckerna hittar deltagarna strategier knutna till konkreta språkhandlingar, och i pdf:erna finns strategierna för var och en av de fem färdigheterna samlade. Dessa checklistor […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.