Lång uppgift

Det finns en pdf (Pdf 35: Checklista: Lång uppgift) med en checklista för en lång uppgift, alltså att skriva en längre text. Deltagarna kan utgå från den när de övar att skriva längre texter. För dig som lärare kan listan fungera som en idébank med relevanta uppgifter samtidigt som den gör det lättare att hålla […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.