Lång uppgift

Det finns en pdf (Pdf 35: Checklista: Lång uppgift) med en checklista för en lång uppgift, alltså att skriva en längre text. Deltagarna kan utgå från den när de övar (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.