Färdigheter

Det finns fem nedladdningsbara pdf:er (Pdf 25–29: Checklista färdigheter: Lyssna etcetera) med tomma checklistor för var och en av färdigheterna. Du kan använda checklistorna för att hjälpa deltagarna att bli medvetna om vad de har klarat av och vad de behöver arbeta mer med när det gäller en viss färdighet. Deltagarna fyller i checklistorna med […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.