Receptiva färdigheter

Alla uppgifterna till lyssna- och läsatexterna övar förståelse. Deltagarna svarar på frågor som syftar till att frilägga relevant information. Frågorna bidrar till att styra arbetet med texterna. För många är det bra att läsa frågorna innan de lyssnar på eller läser texten. Detta kan de göra på egen hand, två och två eller i stor […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.