Receptiva färdigheter

Alla uppgifterna till lyssna- och läsatexterna övar förståelse. Deltagarna svarar på frågor som syftar till att frilägga relevant information. Frågorna bidrar till att styra arbetet med texterna. För många är (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.