Produktiva färdigheter

När deltagarna löser uppgifterna för de produktiva färdigheterna producerar de egen text eller eget tal. I Mot målet finns det inbyggda strategier i uppgiftsinstruktionerna som ska hjälpa deltagarna att arbeta (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.