Produktiva färdigheter

När deltagarna löser uppgifterna för de produktiva färdigheterna producerar de egen text eller eget tal. I Mot målet finns det inbyggda strategier i uppgiftsinstruktionerna som ska hjälpa deltagarna att arbeta processinriktat. Deltagarna utvecklar en skriven text genom en process från idé via flera utkast till en slutgiltig produkt. I de muntliga uppgifterna får deltagarna möjlighet […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.