Interaktiva färdigheter

Att träna interaktiva färdigheter bygger upp språket. Språkhandlingsuppgifterna synliggör behov. ”Vad måste jag kunna säga för att kommunicera det jag vill i den här situationen?” Inte minst när flera deltagare arbetar tillsammans eller när språkhandlingar presenteras i gruppen får deltagarna möjlighet att lära mycket nytt. Du som lärare kan ta tag i ord och uttryckssätt. […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.