Interaktiva och produktiva färdigheter

När deltagarna möter exempeltexter inom ramen för de interaktiva (samtala) och produktiva (skriva, tala) färdigheterna kan de gärna börja med att arbeta tillsammans för att diskutera vad texterna betyder. De (…) Läs mer

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.