Interaktiva och produktiva färdigheter

När deltagarna möter exempeltexter inom ramen för de interaktiva (samtala) och produktiva (skriva, tala) färdigheterna kan de gärna börja med att arbeta tillsammans för att diskutera vad texterna betyder. De kan läsa exempeltexten högt tillsammans och stryka under ord och uttryck som de inte förstår. De kan slå upp ord i en ordbok och prata […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.