Att öva upp självbedömning

Inledningsvis räcker det ofta att arbeta in avstämningspunkterna som en fast arbetsmetod. Att bedöma sitt eget arbete är också en färdighet som måste tränas. Till en början är det viktigaste att deltagarna vänjer sig vid att stanna upp och tänka igenom hur de tyckte att arbetet med språkhandlingen gick. Vår erfarenhet är att deltagarna tidigt […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.