Arbetsområden

Mot målet 1 Verb och pronomen: Verb och pronomen är de första ordklasserna deltagarna möter. I kapitel 1 möter de alla personliga pronomen i subjektsform. Vår erfarenhet är att deltagarna tidigt frågar om alla dessa pronomen och att det är lätt att förklara dem med hjälp av kroppsspråk. Modala hjälpverb: Modala hjälpverb presenteras i kapitel […]

Denna sida är skyddad. Kontakta förlaget för att köpa lärarhandledningen.