Tack för att du tränar våra barn!

På barngympan får barnen göra olika saker. Flera vuxna är med och tränar barnen, och Nina Linderud har tränat barn på barngympan i många år. Johannes är pappa till en flicka som är sex år och som går på barngympan. I dag är det sommaravslutning, och Johannes håller ett tal till Nina.

W2_T3_niva_b

Johannes: Kära Nina! Tack för att du tränar våra barn! I idrottshallen tränar du mellan 15 och 20 barn tre dagar i veckan. Det är inte alltid så lätt. Barnen kan vara besvärliga, men du är alltid glad. Du är väldigt duktig med barnen, och du ser till att de har roligt. Du hjälper dem och visar dem hur de ska kasta boll, klättra och hoppa bock. Du ser också till så att barnen inte skadar sig. Du lär dem att respektera varandra. I vår stadsdel bor människor från många länder. Du jobbar för att alla, oavsett språk, religion och kultur, ska idrotta tillsammans. Tusen tack för det fina jobb du gör!

Uppgift
Du ska hålla ett tal till en tränare för barnen. Vad säger du?
1. Skriv stödord eller meningar.
2. Öva på att berätta.
3. Berätta för några andra.