Vill du komma på intervju?

Mansoor har gått på en sfi-kurs med yrkesinriktning restaurang i ett halvår. Nu är kursen slut, och Mansoor har gjort sfi-provet. Han har sökt fyra jobb den senaste tiden. Han har sökt två jobb i personalmatsalar, ett jobb i hotellkök och ett i kök på ett äldreboende. I dag ringer chefen för äldreboendet till honom.

W2_Skriva_niva_a

Uppgifter
1. Lyssna på telefonsamtalet och gör anteckningar.
2. Titta på anteckningarna och beskriv vägen till äldreboendet för en klasskompis.