Sara antecknar

Sara lyssnar på ett radioprogram. Programmet handlar om studenter som har dålig ekonomi.

W2_Skriva_niva_c

Uppgifter
1. Lyssna till radioprogrammet och gör anteckningar.
2. Berätta för en klasskompis eller vän vad du har hört.