Var är Ahmed?

Igor är vikarie på Coop. Han arbetar i affären och trivs bra. Chefen tycker att Igor gör ett bra jobb, men hon är inte nöjd med Ahmed som är nyanställd.

W2_L6_niva_a

Uppgifter

1. Vad ska Ahmed göra i dag?
2. När kom Ahmed till jobbet i går?
3. Vad ska Igor göra i dag?
4. Vad ska Igor göra i kväll?