Vägarbetare

Simon och Yannis pratar om jobbet. Yannis är vägarbetare. Han arbetar med stora verktyg, lastbilar och schaktmaskiner, och han måste ha skyddsutrustning på jobbet.

lyssna2_pratarom_c

W2_L6_niva_c

Uppgifter

1. Var jobbar Yannis som vägarbetare?
2. Vad säljer Simon mest av på sommaren?
3. Vad ska Yannis göra i morgon?
4. Vilken slags kurs måste Yannis gå på?
5. Vilken skyddsutrustning använder Yannis alltid?