Tack för att jag får vara här!

Marie och hennes lärare är på besök på en förskola för att hälsa på föreståndaren. Marie ska göra praktik på förskolan. Föreståndaren förklarar vad som är viktigt på en förskola.

W2_L1_niva_b

Uppgifter

1. Varifrån kommer Marie?
2. Varför behöver barnen fasta rutiner?
3. Vad gör de största barnen ibland?
4. Hur gamla är barnen på ”Blå avdelningen”?
5. Vad måste personalen ofta göra med de minsta barnen?
6. Vad gör personalen när barnen äter?