På jobbkurs

Ersin har börjat jobba som taxiförare i Helsingborg. Innan han började köra taxi gick han en kurs. Han träffar en granne och pratar lite med henne om sitt jobb.

W2_L5_niva_c

Uppgifter

1. Varför har Ersin varit på kurs?
2. Vilka slags namn finns i Husensjö?
3. När kan taxiföraren prata med kunderna?
4. Hur vet taxiföraren vart han eller hon ska köra?
5. När börjar Ersin jobba?
6. Varför är det många som tar taxi tidigt på morgonen?