Timlista

Tomas är vaktmästare på ett sjukhem. När det är mycket att göra ringer han till Danny. Danny jobbar på olika tider. Ibland börjar han på morgonen. Ibland börjar han mitt på dagen och ibland på eftermiddagen. Danny har timlön, och varje månad lämnar han in en lista på hur många timmar han har jobbat. Tomas kontrollerar listan och godkänner den innan han skickar listan till ekonomiavdelningen.

timlista

Uppgifter

1. Enligt vilken skattetabell ska Danny betala i skatt?
2. När får Danny lön?
3. När jobbade Danny nio timmar?
4. När jobbade Danny mindre än fem timmar?
5. Vad händer om Danny inte lämnar in en skattsedel?