Ansökan

Emil Emilsson är utbildad lärare. Han har jobbat på samma skola i sju år, men nu söker han nytt jobb. Därför har han skrivit en ansökan. Innan han skickar ansökan kontrollerar han att allt han skrivit är korrekt.

lasa2_brev_c

Uppgifter

1. Var ligger skolan där Emil söker jobb?
2. Var har Emil fått sin utbildning till lärare?
3. När började Emil arbeta som lärare?
4. Var jobbar Emil nu?
5. Vilka ämnen har Emil undervisat mest i?
6. Vilka egenskaper har Emil?