Brandskyddsutrustning

Joanna är modersmålslärare på en skola. I dag har personalen på skolan brandövning. De ska lära sig att använda en pulversläckare, men först läser de bruksanvisningen.

Brandutrustning
Dra ut säkringen.
Rikta munstycket mot lågornas bas.
Tryck på handtaget.
lasa2_bruksanv_c
En gång i månaden
Kontrollera att tryckmätaren står på grönt.

Uppgifter

1. Vad ska Joanna göra först?
2. Hur ska Joanna släcka branden?
3. Hur ofta ska Joanna kontrollera tryckmätaren?