Brandskyddsutrustning

Joanna är modersmålslärare på en skola. I dag har personalen på skolan brandövning. De ska lära sig att använda en pulversläckare, men först läser de bruksanvisningen.

[white_box] Brandutrustning
Dra ut säkringen.
Rikta munstycket mot lågornas bas.
Tryck på handtaget.
lasa2_bruksanv_c
En gång i månaden
Kontrollera att tryckmätaren står på grönt.[/white_box]

Uppgifter

1. Vad ska Joanna göra först?
2. Hur ska Joanna släcka branden?
3. Hur ofta ska Joanna kontrollera tryckmätaren?