Så fort tiden går!

ear16hogt Jag förstår vad folk pratar om när jag lyssnar till ett samtal.
T2_K04_T01_fil01

Lydia och Jörgen är på besök …
T2_K04_T01_fil02