Vad hör du? (mjuka vokaler)

Uppgift

Lyssna och klicka i cirkeln framför det ord du hör i varje ordpar.

ovning12

1. finna/fina
2. Eva/elva
3. visa/vissa
4. med/men
5. mäta/mätta
6. dör/dörr
7. mina/minne
8. sinne/sina
9. het/hett
10. ära/era
11. lär/ler
12. lila/lilla
13. föda/födda
14. flyta/flytta
15. åter/åtta