Vad hör du? (hårda vokaler)

Uppgift

Lyssna och klicka i cirkeln framför det ord du hör i varje ordpar.

ovning06

1. tal/tall
2. Anna/ana
3. tak/tack
4. ful/full
5. tro/trott
6. bur/burk
7. gul/guld
8. par/park
9. bus/buss
10. bok/bock
11. vas/vass
12. bo/bott
13. glas/glass