sje-ljud

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning21

själ
sjunga
sjö
sjuk
sked
skidor
skicka
skämt
skönt
skjuta
skjorta
stjärna
stjäla
duscha
schlager
chans
kanske

2. Läs orden för någon annan.

3. Öva mer.
lips16hoga Arbeta i par. Läs orden för varandra. Försök komma på andra ord med sje-ljud.